Contactinformatie

Algemeen

RTC Leiden

rtcleiden@gmail.com

Vertrouwenspersoon

In het kader van een veilig sportklimaat hebben we Daniëlle Bavelaar bereid gevonden om ook voor het RTC Waterpolo in Leiden als vertrouwenspersoon te fungeren. In het dagelijks leven is Daniëlle bedrijfsarts en heeft daarmee de nodige kennis en ervaring om allerlei situaties te kunnen behandelen.

Daniëlle Bavelaar fungeert als eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten. Zowel leden als ouders van leden kunnen haar benaderen voor een vertrouwelijk gesprek. Zij kan klachten zelf afhandelen, maar ook de weg wijzen naar een goede oplossing. Daniëlle is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

Je kunt Daniëlle telefonisch bereiken (bij voorkeur ’s avonds) op 06-510 756 76